माती सांगे कुंभाराला,Maati Sange Kumbharala

माती सांगे कुंभाराला पायी मज तुडविसी
तुझाच आहे शेवट वेड्या माझ्या पायाशी !

मला फिरविसी तू चाकावर
घट मातीचे घडवी सुंदर
लग्नमंडपी कधी असे मी, कधी शवापाशी !

वीर धुरंधर आले गेले
पायी माझ्या इथे झोपले
कुब्जा अथवा मोहक युवती, अंती मजपाशी !

गर्वाने का ताठ राहसी ?
भाग्य कशाला उगा नाससी ?
तुझ्या ललाटी अखेर लिहिले आहे मीलन माझ्याशी !No comments:

Post a Comment