बुद्ध हवा का,Buddha Hava Ki

घडवाया हे जगत नवे,
बुद्ध हवा का युद्ध हवे ?

सहस्त्र योजने इथे लोटली
मानवताही त्यात लोपली
दया-शांती का शांत झोपली
विझले अवतीभवति दिवे
बुद्ध हवा का युद्ध हवे ?

भयाण वादळ दिशांत दाही
अंधारातील बिकट वाट ही
किरण आशेचा कुठेही न लवही
पथ उजळाया थटती थवे
बुद्ध हवा का युद्ध हवे ?

त्रिखंडात हा अमुचा प्यारा
वैभवशाली शांती मनोरा
स्वातंत्र्याचा उज्ज्वल तारा
आज भारता नेहरू हवे

No comments:

Post a Comment