बंधन,Bandhan

नात्यांना ठाउक असते हे चालत जाणे रस्ते
वळणावर येता थांबून मग हळूच वळणे नुसते

घरट्याशी येता सारी वळणे ही जाती संपून
मातीशी जुळते नाते वर आकाशाचे बंधन

No comments:

Post a Comment