बाळा माझ्या नीज ना,Bala Majhya Neej Na

जो जो गाई, अंगाई गाते,
बाळ माझ्या नीज ना !

ज्योत मंदावली
पेंगते साउली
पानोपानी वारा हलेना
बाळा माझ्या नीज ना !

पाऊलचाळा
घुंगूरवाळा
का नीज नाही राजा तुला ?
इवल्या पापण्या शिणल्या ना ?
बाळा माझ्या नीज ना !

डोळे फुलांचे मिटलेत बाई
ओठांत दाटून ये जांभई
बाळास माझ्या आता निजू द्या
काऊचिऊ या सारे उद्या !
बाळा माझ्या नीज ना !No comments:

Post a Comment