बाळा होऊ कशी उतराई,Bala Hou Kashi Utarai

बाळा होऊ कशी उतराई ?
तुझ्यामुळे मी झाले आई

तुझ्या मुखाचे चुंबन घेता, हृदयी भरते अमृत सरिता

तव संजीवन तुला पाजिता, संगम होता उगमा ठायी
गाई झुरुझुरु तुज अंगाई

माय भुकेला तो जगजेठी, तुझ्या स्वरूपी येऊन पोटी
मंत्र 'आई' जपता ओठी, महान मंगल देवाहुन मी
मातृदैवत तुझेच होई

No comments:

Post a Comment