बाळ उतरे अंगणी,Baal Utare Angani

बाळ उतरे अंगणी बाळ उतरे अंगणी

बाळ उतरे अंगणी, आंबा ढाळतो साऊली
चिमुकल्या पायांखाली सारी मखमल सावळी

बाळ उतरे अंगणी, खाली वाकली सायली
हाती बाळाच्या यावीत फुले, फुलांची डहाळी


बाळ उतरे अंगणी, भान कशाचे न त्याला
उंचावून दोन्ही मुठी कण्या शिंपीतो चिऊला

बाळ उतरे अंगणी, कसे कळाले चिऊला
भर्भरा उतरून थवा पाखरांचा आला

धिटुकल्या चिमण्यांची बाळाभोवती खेळण
चिमुकल्या अंगणाची बाळाभोवती राखण

No comments:

Post a Comment