प्रेम तुझ्यावर करिते मी,Prem Tujhyavar Karite Mi

प्रेम तुझ्यावर करिते मी रे,
सांगितल्याविण ओळख तू रे

चंद्र झळकता तुझिया नयनी,
या डोळ्यातील प्रीत-रोहिणी
ओढुन किंचीत निळी ओढणी,
हासत खुदुखुदु लाजत का रे ?

पल्लवतो बघ तनुलतिकेवर,
स्पर्श सुखाचा तो गुलमोहर
चैत्रप्रीतीच्या आम्रतरुवर,
बोलत कुहुकुहु कोकिळ का रे ?

तुझ्या दिशेला वळता मोहुन,
सुर्यफुलापरी फुलते यौवन
भ्रमर मनाचा हृदयी रंगुन,
गुंजत हितगुज तुझेच का रे ?

No comments:

Post a Comment