प्रेम करुन मी चुकले,Prem Karun Mi Chukale

मलाहि मुकले, तुलाहि मुकले
प्रेम करुन मी चुकले

मीच लाविल्या वेलीवरचे
मृदुल दलांचे मधुगंधाचे

फुलता फुलता मम प्रणयाचे
फूल अचानक सुकले

धार प्रवाही संगमी तुटली
उगमापासुन सरिता आटली

पाण्याविण ह्या डोहाभवती
मृगजळ घेरून बसले

दोन पाखरे मिळुनी रमता
एकावरती घाव बसता
सुखात दुसरे इतुके कळता
व्याकुळ लोचन हसले

No comments:

Post a Comment