पिर पिर पिर पिर पावसाची,Pir Pir Pavasachi

पिर पिर पिर पिर पावसाची
त्रेधा-तिरपिट सगळ्यांची !

रस्त्यावर मोटारगाड्यांची
शर्यत लागली पोहायची
बाबांना ऑफिसची घाई फार
छत्रीला त्यांच्या लागली धार
फजिती झाली कपड्यांची !


ताईच्या साडीवर परीटघडी
चिखलाची सुंदर उठली खडी
दादाच्या रेनकोटचा भलताच थाट
पावसाने उसवली त्याची पाठ
भंबेरी उडली फॅशनची !

कुणितरी सांगा हो काही उपाय
गुरुजींचा चिखलात फसलाय पाय

शाळेला सुट्टी पडली उगाच
घरात बसायचा माझ्यामागे जाच
संधी हुकली भिजायची

No comments:

Post a Comment