पावना वामना या मना,Pavana Vamana Ya Mana

पावना वामना या मना ।
दे तव भजनीं निरंतर वासना ॥

श्रीवत्सांकित कौस्तुभधारिन्‌ ।
योगीजनांतररंजना ॥

भो प्रल्हादपरा हरिरूपा ।
मत्तनिशाचरकंदना ॥


नवतुलसीदलमालाभूषी ।
बलवद्भवभयभंजना ॥

No comments:

Post a Comment