पाण्यातली परी मी,Panyatali Pari Mi

पाण्यातली परी मी, पाण्यातली परी मी
माझ्या मानातला मज, लाभेल काय स्वामी

घे शोध राजहंसा, माझ्या जरा प्रियाचा
तुझियापरी तयाचा, तो डौल चालण्याचा
त्याच्यापुढे झुके नभ, जाई नमून भूमी

त्याचे विशाल डोळे, कमळा, तुझ्याप्रमाणे
माझीच दिवस-रात्री ते पाहतात स्वप्ने
तुझियापरी तरंगा, मज आवरे न उर्मी


नगरीस मज प्रियाच्या, घेऊन जाइ नौके
मज शैशवातुनी तू दे यौवनात झोके
ये जवळ ये किनाऱ्या, होईन तव ऋणी मी

No comments:

Post a Comment