पाखरा जा दूर देशी,Pakhara Ja Dur Deshi

पाखरा जा दूर देशी
सांग माझा निरोप माझ्या साजणा

चैत्राचे चांदणे मला आज बोलवे
बोलण्यात त्याचिया भान पार मालवे
मी आज एकली, साथ ना कुणाची
म्हणूनिच लाडक्या जा सांग ना

मैनेचे बोलणे मला आज आठवे
आठवांत होई ग मन फार हळवे
प्रित आज हसली, साथ ना मनाची
म्हणूनिच लाडक्या जा सांग ना

No comments:

Post a Comment