नित्य वाचे प्रभूनाम,Nitya Vache Prabhu Naam

नित्य वाचे प्रभूनाम गाऊ
पांडुरंगी सदा लीन राहू

हा फेर जनन मरणाचा
चुकविताही ना चुकण्याचा

सुखेदु:खे समानच राहू

कोणी ब्राम्हण कोणी महार
करू नका असा विचार
एकमेकां म्हणू भाऊ-भाऊ


सुख दारा घर सन्मान
नको वृथाच हा अभिमान
प्रभू पायी तनू-ध्यान वाहू

No comments:

Post a Comment