निजल्या तान्ह्यावरी माउली,Nijalya Tanhyavari Mauli

निजल्या तान्ह्यावरी
माउली दृष्टि सारखी धरी

तिचा कलीजा पदरी निजला
जिवापलिकडे जपे त्याजला
कुरवाळुनि चिमण्या राजाला
चुंबी वरचेवरी

सटवाई जोखाइ हसविती
खळी गोड गालावरि पडती
त्याची स्वप्ने बघुनि मधुर ती
कौतुक ते अंतरी

अशीच असशी त्रिभुवनजननी,
बघत झोपल्या मज का वरुनी ?
सुखदुःखांची स्वप्ने बघुनी
कौतुकशी का खरी ?

No comments:

Post a Comment