निघाले असतिल राजकुमार,Nighale Asatil Rajkumar

निघाले असतिल राजकुमार
पथ मिथिलेचा असतिल चुंबित कमळदळे हळुवार

कुठे पहाटे तृणांकुरांवर धुके पसरले असेल सुंदर
हिम रंगावर निळी पाऊले मिटवीत सुकुमार

कुठे तरुतळी सायंकाळी विसावेल ती मूर्त सावळी

तरुशाखांनी असेल केला तारासम झंकार

अंग थरथरे लवती लोचन समीप असतिल श्री रघुनंदन
आज स्मराने हळू उघडिले आर्त मनाचे द्वार

No comments:

Post a Comment