नंदाघरी नंदनवन फुलले,Nandaghari Nandanvan

नंदाघरी नंदनवन फुलले
बोल बोबडे श्रीरंगाचे
गोकुळात घुमले

रिंगण घाली शाम सावळा
बाळकृष्ण तो रांगत आला
हात धरुनी चालु लागला
पुढे पुढे ग, पाउल पडले

हात चिमुकला उंच नाचवी
छुमछुम वाळा मधुर वाजवी
स्वतः हासुनि जगास हसवी
कौतुक करते गोकुळ सगळे

No comments:

Post a Comment