नमन नटवरा विस्मयकारा,Naman Natavara

नमन नटवरा विस्मयकारा । आत्मविरोधी कुतूहलधरा ॥
विवाह करुनि मदन जाळिला । मग मदनमित्र इंदु सेविला ॥
धनवैरागी द्यूत खेळला । गौरीचा तो अंकित झाला ॥
परमेशाच्या ऐशा लीला । कविकृष्ण गात विस्मयकारा ॥

No comments:

Post a Comment