बरस रे घना,Baras Re Ghana

बरस रे घना
तूच आज शमवी तृषीत माझिया मना

पवन अति दाहक हा
छळी मजला तूच पहा

रात्र रात्र लोचनात नीज येईना

चिंब चिंब भिजव मला
झुलवीत तारुण्य झुला
तुजवाचून जाणी कोण सर्व वेदना

No comments:

Post a Comment