बहुत दिन नच भेटलों,Bahut Din Nach Bhetalo

बहुत दिन नच भेटलों सुंदरीला ।
म्हणुनि धरुनी बैसेल रुष्टतेला ॥

करिन जेव्हां मी बहुत आर्जवाला ।

पात्र होईन मग मधुर सुहास्याला ॥No comments:

Post a Comment