तूच मायबाप बंधू,Tuch Maay Baap Bandhu

तूच मायबाप बंधू तूच प्राणसखा
दीन दुःखितांचा एक तूच पाठीराखा

धरित्रीची शय्या देशी आभाळाची छाया
जाणिवेच्या पलीकडे उभी तुझी माया
परी तुझ्या ओळखीला माणूस पारखा

तुझ्या हाती असे एक पुरातन काठी
आवाज ना येई तिचा दिसे ना कुणा ती
कुणा देतसे आधार कुणाला तडाखा

सज्जनांचा कैवारी तू दुर्जनांचा वैरी
आनाथांच्या नाथा तुझी रूपे नानापरी
तुझ्याविना उभा जन्म होईल पोरका

No comments:

Post a Comment