तूच कर्ता आणि करविता,Tuch Karta Aani Karavita

तूच कर्ता आणि करविता
शरण तुला भगवंता
मी शरण तुला भगवंता

तुझिया श्वासे पान हालते
हर्षे तुझिया फूल फुलते
तेज झळाळत गगनही झुलते
रविचंद्राचा तू निर्माता


सुखदुःखाची ऊनसाउली
तुझीच जाणीव वेळोवेळी
तुझ्या कृपेच्या पंखाखाली
जीवदान ते मरणा मिळता

देऊळ तूचि तूच मूर्ती
तूच आरती पूजा-भक्ती
तूच असता माझी पूर्ती
मागायचे काय अनंता ?

No comments:

Post a Comment