तू माझ्या स्वप्नांची कल्पना,Tu Majhya Swapnanchi

तू माझ्या स्वप्नांची कल्पना
माझ्या मनाची संजीवनी तू
युगायुगांची प्रिया !

स्वर्ग सोडुनी धरती वरती
आले प्रिया मी तुझ्याचसाठी
आले सख्या मी तुझ्याचसाठी
शिल्पकला ही सजीव झाली

नितांत सुंदर किमया !

तुला बघुनी मोहून गेलो
तुला भेटण्या आतूर झालो
स्पर्श मानवी होता जाईल
बहार सारी विलया !

No comments:

Post a Comment