दत्तराज पाहुनी आज,Duttaraj Pahuni Aaj

दत्तराज पाहुनी आज तुष्टलो मनी

औदुंबरी नित्य वसे, भक्तकाम पुरवितसे
कमलनयन श्याम दिसे, धन्य तो जनी

अनसूया ज्याची माय, दृढ धरिले ज्याचे पाय
त्याचे चरित वर्णू काय, सकळ तो जनी

विनायक दास दीन, जळाविणा जैसा मीन
ब्रम्हा-विष्णु-महेश तीन आठवी मनी

No comments:

Post a Comment