दर्पणी बघते मी गोपाळा,Darpani Baghate Mi Gopala

दर्पणी बघते मी गोपाळा
साज सुगंधी करू कशाला ?

कोमल माझ्या प्रतिबिंबातुन,
बिंब तयाचे बघते न्याहाळुन
नेत्र फुलांची होता पखरण,
फुलवेणी ही घालु कशाला ?

स्वैर अजाणु पाठीवरती,
श्यामल कुरळे कुंतल रुळती
सुंदरतेला मिळता मुक्ती,
मोहबंधनी बांधु कशाला ?

भरता चिंतन नयनी अंजन
गोविंदाचे घडता दर्शन
भक्तीचे हे बांधुन पैंजण,
लोकरंजनी नाचु कशाला

No comments:

Post a Comment