दूर दूर चांदण्यात मी,Dur Dur Chandanyat Mi

दूर दूर चांदण्यात मी असाच हिंडतो !
तारकांस हालचाल मी तुझी विचारतो !

वाटते कधी चुकून

भेटशील तू अजून
थांबतो पुन्हा मधून
अन्‌ उगीच सावल्यात सैरभर पाहतो !

चाललो असेच गात

ऐकते उदास रात
चंद्रमा झुरे नभात
अन्‌ इथे फुलाफुलात मी तुलाच शोधतो !

वेड लागले जिवास

हे तुझे दिशात भास
हा तुझा मनी सुवास
आपल्याच आसवांत मी वसंत ढाळतो !

No comments:

Post a Comment