दिवस आजचा असाच गेला,Divas Aajacha Asach Gela

दिवस आजचा असाच गेला उद्या तरी याल का ?
राया अशी, जवळ मला घ्याल का ?

पैठणी जांभळी जरीबुंद नेसुनी
मी वाट पाहते केव्हाची बैसुनी
ही घडीमागुनी घडी जातसे सुनी
जागरणाने जळती डोळे काजळ घालाल का ?

किती किती योजिले होते बोलायचे
मज गूज मनीचे होते खोलायचे
संगतीत तुमच्या होते उमलायचे
कळ्या आजच्या शिळ्या उद्याला ओठाशी न्याल का ?

या सरत्या राती तळमळते मी अशी
लोळते पलंगी पुन्हा बदलते कुशी
मज रुते बिछाना, नको नको ही उशी
हवा वाटतो हात उशाला सजणा तुम्हि द्याल का ?
आल्यावरी, जवळ मला घ्याल का ?

No comments:

Post a Comment