दिसलीस तू फुलले ॠतू,Disalis Tu Phulale Rutu

दिसलीस तू, फुलले ॠतू
उजळीत आशा हसलीस तू

उरले न आसू, विरल्या व्यथाही
सुख होऊनिया आलीस तू

जाळीत होते मज चांदणे जे
ते अमृताचे, केलेस तू

मौनातुनी ये गाणे दिवाणे
त्याचा अनामी स्वरभास तू

जन्मात लाभे क्षण एकदा हा
ते भाग्य माझे झालीस तू

No comments:

Post a Comment