दिल्या तरुणां तरि होति,Dilya Taruna Tari Hoti

दिल्या तरुणां तरि होति किती रंडा ।
जरठ पतिही किति बघति नातवंडा ।
सौख्य संतति सौभाग्य देव देई ।
आम्हां हातीं त्यांतील कांहि नाहीं ॥

No comments:

Post a Comment