धिनक धिताम्‌ ढोलक बोले,Dhinak Dhitam Dholak Bole

धिनक धिताम्‌ ढोलक बोले मनातले बोल ग
विझत विझत रातीला पडे पैंजणांची भूल ग

पुनव रातीला जागर चाले
आभाळावरती चांदण झुले
झुलत झुलत गळून जाती मनातले सल ग

रात साजरी रात जागवी

आठवणींची रेघ लाघवी
जागत जागत ओटीत यावे प्राजक्ताचे फूल ग

जोगीण धावे जाराच्या मागे

गतकाळाचे पाशवी धागे
धावत धावत विणून जाई प्रारब्धाची वीण ग

No comments:

Post a Comment