देऊळातल्या देवा या हो,Deulatlya Deva Ya Ho

देऊळातल्या देवा या हो उतरा ही पायरी
थांबली बहिणाई दारी

अंगण देवा प्रकाश उजळे, येथे कीर्तन गायन चाले
रूप विठ्ठला तरी सावळे आत उभे का गाभारी

बघ येती या संत विभूती, समचरणावरी ठेउनी भक्ती

हरिनामाची होत आरती, पाही सोहळा बाहेरी

मी तर आले स्वये न्यावया, भक्ताची ही वेडी माया
स्वये निघावे दर्शन द्याया, टाळ चिपळ्या झंकारती