दे मज देवा जन्म हा,De Maj Deva Janma Ha

दे मज देवा, जन्म हा ।
भासे जरी मी पतिता कुणा ॥

असुनि कलंकित अंतरि अपुल्या
मिरविती कां हे व्यर्थचि कुलशिला ॥

No comments:

Post a Comment