दे मला गे चंद्रिके,De Mala Ge Chandrike

दे मला गे चंद्रिके, प्रीती तुझी
रानहरिणी, दे गडे भीती तुझी

मोहगंधा पारिजाता सख्या
हासशी कोमेजता रीती तुझी

तुज कळंका छेदिता जीवनी
सुस्वरे जन भारिते गीती तुझी

सोशितोसी झीज कैसी चंदना
मांगल्यास्तव त्याग ही नीती तुझी

No comments:

Post a Comment