दे कंठ कोकिळे मला,De Kantha Kokile Mala

मूर्तिमंत भगवंत भेटला
दे, कंठ कोकिळे मला

मधुमास जीवनी आज अचानक आला
आम्रतरु मोहरला

पर्णपाचूच्या पडद्याआडून
भक्तिभाव हासला

या अभागिनीने, प्रसन्न प्रभुला
या नयनी पाहिला
कृपा तयाची मिळता मजला
भाग्य अर्पिते तुला

No comments:

Post a Comment