दर्शन देरे देरे भगवंता,Darshan De Re Bhagavanta

दर्शन देरे देरे भगवंता
किती अंत आता पहासी अनंता

माय पित्याची सेवा पुंडलिकाची
भक्ति पाहिली तू गोऱ्याकुंभाराची
तैसे येणे व्हावे तुझे कृपावंता

ऐकताच वाणी संत चोखोबाची
साक्षात प्रगटे मूर्ति विठ्ठलाची

ऐसे दान देसी तुझ्या प्रीय संता

तूच जन्मदेता तूच विश्वकर्ता
मन शांत होई तुझे गुण गाता
हीच एक आशा पुरवी तू आता

No comments:

Post a Comment