तुला बघुन पदर माझा,Tula Baghun Padar Majha

तुला बघुन पदर माझा पडतो
डोळ्याचा पारवा उडतो

शालू हिरवा फुलांचा साज
तुझ्यासाठी केला मी आज
आली वयात पहिली लाज
रंग गुलाबी गाली चढतो

अडविता प्रीतिने वाटा
गोऱ्या अंगि कोवळा काटा
जाता गळून मनाचा ताठा
रूप गुणाचा उजेड पडतो

तुझ्या नयनाचा घेऊन ऐना
आली जीवाची हासत मैना
नाचता बांधुनी पैंना
देहाचा मोर बाई डुलतो

No comments:

Post a Comment