तुझ्याविना,Tujhyavina

हे चांदणे हर्ष घेऊन आले
कवडसे हवेसे उधळीत आले
घे वेचुनी ते नाही कुणाचे
तुझ्याविना .....पहाटेस कळले ही रात्र थकली
त्या चांदण्यांची स्वप्नेही सरली
कहाण्या तयांच्या कुणाला न कळल्या
तुझ्याविना .....

No comments:

Post a Comment