तुझ्या यशाचा हा पुनवचांद,Tujhya Yashacha Punav

तुझ्या यशाचा हा पुनवचांद
अमृत देई आर्त जिवाला ॥

प्रिय जनांच्या सुखि रे आता
उरला मला विसावा
करिति आसवे हीच सुखाची
शीतल जीवन-ज्वाला ॥

No comments:

Post a Comment