तुझ्या वरदाना जीव,Tujhya Vardana Jeev

तुझ्या वरदाना जीव भुकेला ।
योग जाहला तुजसह माझा ।
तेचि सुधेची धारा झाली ॥

जो नीवाला तुजविण फिरला ।
विसरुनि भाव जिवाला ।
तोंचि निराशा नाशा आली ॥

No comments:

Post a Comment