तुझ्या पंखावरूनि या,Tujhya Pankhavaruni Ya

तुझ्या पंखावरूनि या मला तू दूर नेशिल का ?
तुझ्या गे भावसुमनांचा मला तू गंध देशिल का ?

गंध नवा, धुंद करी , हवेत हा गारवा
साथ तुझी त्यात अशी मला मिळे राजिवा
प्रीतीच्या स्वप्नी सदा, असाच येशील का ?


आज नवे गीत हवे सांगे मनोभावना
आज दिसे विश्व कसे नवे नवे लोचना !
नित्य असा सांग सदा माझाच होशिल का ?

No comments:

Post a Comment