तुझी सूरत मनात राया,Tujhi Surat Manat Raya

तुझी सूरत मनात राया भरली रे
डाव्या डोळ्यात छबी तुझी कोरली

काल सांजच्यापारी उभी होते दारी

रान वाऱ्यावरी हो रान वाऱ्यावरी
तुझ्या ओठांतली शीळ भिरभिरली

रूप तुझं पाहून मना गेलं मोहून

अन्‌ राहून बाई राहून राहून
दिठी तुझ्याच मागं मागं फिरली

नवतीची कळा वय माझं सोळा
स्वभाव साधा भोळा ग बाई साधा भोळा
दोन्ही गालांवर लाज थरथरली

No comments:

Post a Comment