तू नसता मजसंगे वाट,Tu Nasata Maj Sange Vaat

तू नसता मजसंगे वाट ही उन्हाची
संगतीस एकाकी वेदना मनाची !
मादक तो पुष्पराग, श्वास तो सुगंधी

स्पर्शभास ओझरते, ती नवखी धुंदी
विरहाची दीर्घ युगे मीलने क्षणाची !
क्षण यावे जवळ जरा फिरून दूर जावे

अर्ध्यावर तुटून सूर गीत ओघळावे
देव म्हणू, दैव म्हणू, योजना कुणाची ?

No comments:

Post a Comment