टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरती Tap Tap Padati Angavarati

टप्‌ टप्‌ पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले

भिर्‌ भिर्‌ भिर्‌ भिर्‌ त्या तालावर गाणे अमुचे जुळे !
कुरणावरती, झाडांखाली

ऊन-सावली विणते जाळी

येतो वारा पाहा भरारा, गवत खुशीने डुले !
दूर दूर हे सूर वाहती

उन्हात पिवळ्या पाहा नाहती

हसते धरती, फांदीवरती हा झोपाळा झुले !
गाणे अमुचे झुळ-झुळ वारा

गाणे अमुचे लुक-लुक तारा

पाऊस, वारा, मोरपिसारा या गाण्यातुन फुले !
फुलांसारखे सर्व फुला रे

सुरात मिसळुनि सूर, चला रे

गाणे गाती तेच शहाणे बाकी सारे खुळे !

No comments:

Post a Comment