तळव्यावर मेंदीचा अजून,Talavyavar Mendicha Ajun

तळव्यावर मेंदीचा अजून रंग ओला
माझ्या मनी प्रीत तुझी घेते हिंदोळा

गायिलेस डोळ्यांनी एक निळे गाणे
बट हळवी वाऱ्यातील वेचिते तराणे
नकळत तव हात प्रिये हाती मम आला

पवनातुनी शीतलता दाटुनिया आली
दोन मने प्रीतीच्या गंगेतच न्हाली
आसमंत आनंदे धुंद धुंद झाला

ही दुपार भिजलेली, प्रीत चांदण्यात
मिटुनी पंख खग निवांत शांत तरुलतांत
आज तुझ्या सहवासी जीव धन्य झाला

No comments:

Post a Comment