झणि दे कर या दीना,Jhani De Kar Ya Deena

झणि दे कर या दीना ।
प्रेमजलातुर मृतशा दे जल ते या मीना ॥

वांछा तरी उपकारमधुच्या ।
या करि संतत पाना ॥

No comments:

Post a Comment