जय गंगे भागिरथी,Jay Gange Bhagirathi

जय गंगे भागिरथी !
हर-गंगे भागिरथी !

चिदानंद-शिव-सुंदरतेची
पावनतेची तू मूर्ती
म्हणुनि घेउनी तुला शिरावर
गाइ महेश्वर तव महती !

जगदाधारा तव जलधारा
अमृतमधुरा कांतिमती
'शंकर शंकर, जय शिवशंकर'
लहरि लहरि त्या निनादती !

No comments:

Post a Comment