जाळीमंदी झोंबतोया,Jalimandi Jhombatoya

राधे, यमुनेच्या काठावर दोरवा
ग बाई बाई जाळीमंदी झोंबतोया गारवा

बाळपणीची रिमझिम गाणी, अंगावरती शिडकावा
झिम्मा-फुगडी खेळ खेळता, राधेला ग चंद्र हवा

शब्द ना बोलता बासरीचा गळा
तुझा अंबाडा बांधे कृष्ण सावळा

गोऱ्या अंगावरी मेंदी भरतो हरी
मोरपिसाचा रंग झाला झावळा

No comments:

Post a Comment