जाळीमंदी पिकली करवंद,Jalimandi Pikali Karavanda

भर उन्हात बसली धरुन सावली गुरं
न्हाई चिंता त्यांची तिन्हीसांज पातुरं
चला दोघं मिळुनी चढू टेकडीवर
चढता चढता धरा हात की वाट नसे रुंद
जाळीमंदी पिकली करवंद

तुम्ही बालपासून जीवांचं लई मैतर
ही तरुणपणातील बाळपणाची लहर
कुणी बघत नाही तो चला गडे लवकर
आंबट गोडी चाखू वाटते पुरवा की छंद

जाळीमंदी पिकली करवंद

मज लाज वाटते सांगायाची धनी
घ्या तुमचं तुम्ही जरा तरी समजुनी
अहो, पाळणा उद्याचा हलतो माझ्या मनी
दऱ्या टेकड्या चला धुंडुया होऊनी बेबंद
जाळीमंदी पिकली करवंद

No comments:

Post a Comment