जाईजुईचा गंध,Jai Juicha Gandha

आषाढातल्या पाणकळा, सृष्टी लावण्याचा मळा
दु:ख भिरकावुनी येती शब्द माहेरपणाला
शब्द माहेरपणाला, नवा गांधार जिण्याला
मेघुटांच्या पालखीला, डोळे गेले आभाळाला

जाईजुईचा गंध मातीला
हिर्व्या झाडांचा छंद गीताला

पानावरती सांडले मोती
ओलं आभाळ आलं भेटीला

रूपदेखणी झाडीत कुणी
सर्व्या रानाचा जीव पांगला

आंबेराईत, डोळे मोडीत
कुणी डोळ्यांचा झुला बांधला

No comments:

Post a Comment