जगावेगळी,Jagavegali

सुखाचा तिचा गोड संसार होता
कुणाची कशी दृष्ट त्या लागली
जळी सोडलेले दिवे दूर गेले
तरी सर्व नाती तिने सांधली
जगावेगळी ......

जरी संकटी पावलोपावली
उभारी तरी ना तिची भंगली
उन्हे सोसुनी दे जगा साउली
जगावेगळी ......

No comments:

Post a Comment