जगि आभास हा दाविला,Jagi Abhas Ha Davila

जगि आभास हा दाविला । वितराग तो झणि मालविला ।
उगाचि विकास दुरावला । धादांत वेदांत खुळावला ॥

करगत हरविली झळकत मिरविलि अविरत दिपविल
प्रतिभा अमला ॥

No comments:

Post a Comment